RHINOCEROS, ak 1 ciová společnost

se sídlem v Mostě, Moskevská 1/14, PSČ 434 51, IČ: 250 01 710, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 837.

Tato sekce je určena pouze pro akcionáře společnosti RHINOCEROS, akciová společnost. Obsahuje pozvánky na valné hromady, účetní závěrky a další dokumenty povinně zveřejňované akcionářům společnosti.

Pro získání přístupu do sekce pro akcionáře se prosím přihlaste.

Společnost vydala pouze akcie na jméno, její akcionáři jsou vedeni v seznamu akcionářů a je jim doručováno každému zvlášť. Dokumenty zveřejněné v této sekci jsou zároveň k dispozici k osobnímu nahlédnutí v pobočce společnosti RHINOCEROS, akciová společnost v Teplé u Třebenic 4, PSČ 411 15 Třebívlice.

Děkujeme vám.
Přihlašovací jméno
Heslo